HOMECOMING DAY - NGÀY HỘI TRỞ VỀ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020

14/12/2020 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Đừng quên bạn có hẹn với học viện King Sejong Hanoi 3 tại sự kiện "Homecoming Day - Ngày hội trở về" với tọa đàm: Tầm quan trọng...

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 1 - 2020

24/02/2020 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 03 thông báo lịch khai giảng khóa 1 - 2020 như sau: ...

Xem thêm

TRAO PHẦN THƯỞNG MINIGAME - CD LOVE YOURSELF CỦA BTS

14/08/2018 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Bạn #ThanhLam đã có một buổi nhận phần thưởng vô cùng ý nghĩa tại Trung tâm Hàn Ngữ Sejong Hà Nội 3. Đích thân giám...

Xem thêm

TRAO PHẦN THƯỞNG MINIGAME - CD LOVE YOURSELF CỦA BTS 💽

14/08/2018 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Bạn #ThanhLam đã có một buổi nhận phần thưởng vô cùng ý nghĩa tại Trung tâm Hàn Ngữ Sejong Hà Nội 3. Đích thân giám...

Xem thêm