CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC READING 2019 THEO FORMAT MỚI

1. Cấu trúc đề thi TOEIC Reading Part 5 (Incomplete Sentences):

Part 5 được tạo thành từ những câu hỏi có liên quan đến 3 vấn đề chính Ngữ pháp (Grammar), Từ vựng (Vocabular ) và Từ loại (Parts of speech).

Về ngữ pháp, sẽ có 2 dạng câu hỏi chính về thì (Tense) và về đại từ (Pronoun). Ngoài ra còn có các vấn đề về các từ chỉ định lượng, chủ động bị động, dạng động từ … Về từ vựng, sẽ có 2-3 câu liên quan đến động từ, danh từ, tính từ, trạng từ và cụm từ thường đi với nhau. Về từ loại, thường các vấn đề về từ loại sẽ liên quan đến trạng từ và danh từ, số ít liên quan đến tính từ.

Số lượng câu hỏi trong Part 5 giảm từ 40 xuống còn 30 câu.

 

2. Cấu trúc đề thi TOEIC Reading Part 6 (Text Completion):

Part 6 gồm 4 đoạn văn, cấu trúc chung của mỗi đoạn bao gồm 2 câu về từ vựng, 1 câu về từ loại và 1 câu chọn câu thích hợp để hoàn thành đoạn văn.

Số lượng câu hỏi trong Part 6 tăng từ 12 lên 16 câu. 

3. Cấu trúc đề thi TOEIC Reading Part 7 (Reading Comprehension):

Số lượng câu hỏi Part 7 tăng từ 48 đến 54 câu, có thêm lọai bài 3 đọan văn.

Loại bài đọc

Số câu hỏi

Số đoạn văn

Tỉ lệ

 

Đoạn văn đơn

2 câu

4 đoạn

15%

3 câu

3 đoạn

16%

4 câu

3 đoạn

22%

Đoạn văn đôi

5 câu

2 đoạn

19%

Đoạn văn ba

5 câu

3 đoạn

28%

 

----------------------
The Saem Education Center
English Korean Vietnamese
📍Add: Tầng 5 tòa B Keangnam, Phạm Hùng, Hà Nội
📞Hotline: 093.141.2656
📧Email: thesaemedu@gmail.com
🔖Facebook: fb.com/thesaemeducationcenter
🌐Website: thesaem.edu.vn