THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 2 THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO.

20/03/2020 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Theo kế hoạch Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề...

Xem thêm

LỊCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2020

20/01/2020 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

1. Kế hoạch tổ chức thi vòng 2 Đợt thi ...

Xem thêm

LỊCH THI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN EPS-TOPIK 2020

20/01/2020 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Vòng 1 Kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 sẽ được tổ chức...

Xem thêm

TẤT TẦN TẬT THÔNG TIN VỀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN KLAT

20/01/2020 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

KLAT, kiểm tra năng lực tiếng Hàn, được Chính phủ Hàn Quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ủy quyền cho Cục Nghiên...

Xem thêm

THÔNG TIN VỀ KỲ THI EPS - TOPIK CẦN PHẢI BIẾT

16/01/2020 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

EPS-TOPIK là kỳ thi năng lực được diễn ra hàng năm cho người lao động muốn sang Hàn lao động làm việc. Kỳ thi này...

Xem thêm