LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 1 - 2020

Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 03 thông báo lịch khai giảng khóa 1 - 2020 như sau: