LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2020

Trung tâm The Saem thông báo lịch khai giảng Tiếng Anh giao tiếp và TOEIC thàng 03.2020 như sau: