[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG NỬA NĂM ĐẦU 2020 CỦA HỌC VIỆN SEJONG

Hiện nay, Học viện Sejong tiếp tục có các học bổng của các chuyên ngành bậc cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ, học tiếng tại các trường đại học tại Hàn Quốc như sau:
1. Số lượng: 
- Chuyên ngành: tối đa 33 người,
- Học tiếng: tối đa 5 người
2. Thông tin về học bổng
- Học bổng đại học: tài trợ một phần hoặc toàn bộ tiền học phí, phí nhập học, tùy theo quy định của từng trường
- Kí túc xá: tài trợ một phần hoặc toàn bộ tiền kí túc xá tùy theo quy định của từng trường

- Hình thức: Học từ đầu/Chuyển tiếp

- Kỳ nhập học: Tháng 3 năm 2020
3. Các trường đại học có thể nộp hồ sơ

3.1 Phân loại: Chuyên ngành
a. Gangnam University
Học bổng: Toàn bộ học phí + một phần kí túc xá
Số lượng: 1 người
b. Kyunghee Cyber University
Học bổng: Miễn phí nhập học + giảm 30% học phí
Số lượng: 30 người
c. Daegu Catholic University
Học bổng: tùy vào topik
Số lượng: Tối đa 2 người
3.2 Phân loại: Học tiếng
a. Korea University
- Hình thức: 3 tháng
- Học bổng: Toàn bộ học phí + kí túc xá
- Số lượng: 2 người
b. Dongshin University
- Hình thức: 20 tuần
- Học bổng: Toàn bộ học phí + kí túc xá
- Số lượng: 1 người
c. Sangmyung University
- Hình thức: 6 tháng
- Học bổng: Toàn bộ học phí + miễn phí tuyển sinh
- Số lượng:Tối đa 2 người
4. Điều kiện đăng kí
- Bố mẹ không phải người Hàn quốc
- Là học viên của trung tâm Sejong
- Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của các trường ĐH nói trên
- Chi tiết điều kiện:
+ Chuyên ngành: Trung cấp 1B trở lên, hoặc đáp ứng điều kiện xin visa tùy theo từng trường
+ Học tiếng: Sơ cấp 1B trở lên

* Để học chuyên ngành thì hầu hết phải có topik 3 trở lên nhưng mỗi trường lại có điều kiện khác nhau nên phải xác nhận kĩ yêu cầu tuyển sinh của từng trường
** Với cấp thạc sĩ, tiến sĩ: có thể nộp hồ sơ nếu học xong Trung cấp 2B hoặc có TOPIK 4 trở lên
5. Hồ sơ
a. Thời hạn nộp hồ sơ
- Học viên nộp cho trung tâm Sejong
- Trung tâm gửi sang KSI trước 18:00 ngày 13/12/2019
b. Cách nộp hồ sơ
- Học viên hộp HS cho ng phụ trách TT Sejong mình đang theo học
- Trung tâm tổng hợp rồi gửi qua email hoặc bưu điện
c. Hồ sơ cần nộp
- (Chung) Đơn đăng kí (theo mẫu), chứng nhận học tại Sejong (phải có thời gian học), bằng cấp học vị cao nhất
- (Theo từng trường) đọc kĩ yêu cầu của từng trường rồi nộp theo mẫu
d. Lưu ý
- Tên phải giống trong hộ chiếu
- Mọi giấy tờ để cỡ A4
- Không nộp theo cá nhân, phải nộp theo TT Sejong mình theo học
- Hồ sơ thiếu hoặc sai thông tin sẽ bị loại
- Kể cả sau khi nhận HB mà phát hiện sai phạm trong hồ sơ cũng sẽ bị cắt HB
- Nếu có trường hợp bị cắt HB, sẽ chọn người tiếp theo trong danh sách dự bị chứ không tuyển thêm người khác
- Không trả lại hồ sơ đã nộp
- Không chấp nhận hồ sơ trùng, nếu nộp nhiều lần sẽ bị loại
- Trả lại học bổng: Nếu học sinh từ bỏ học bổng, hoặc bị cắt HB thì phải trả lại tiền HB đã nhận trong vòng 1 tháng kể từ khi phát sinh lý do ngưng HB.

6. Thời gian & thủ tục nộp học bổng
a. Tiêu chí
- Có hội đồng thẩm định để tuyển chọn các học sinh được giới thiệu từ các TT Sejong
- Cân nhắc các tiêu chí: thời gian học ở TT Sejong, năng lực tiếng hàn, mức độ thích ứng với văn hóa Hàn Quốc, khả năng phát triển
- Chấm điểm dựa vào: đơn giới thiệu bản thân, kế hoạch học tập, giấy giới thiệu
- Hội đồng sẽ quyết định chỉ tiêu theo từng quốc gia
b.Thủ tục và tiêu chuẩn
- Giai đoạn 1 (sejong): Kiểm tra hồ sơ
- Giai đoạn 2 (sejong): Tổng điểm 100
Đánh giá qua hồ sơ: 
+ Thời gian học ở Sejong - Điểm: 20
+ Giới thiệu bản thân + Kế hoạch học tập - Điểm: 20
Đánh giá qua phỏng vấn:
+ Phỏng vấn (Khả năng ngôn ngữ, thích ứng, phát triển) - Điểm: 60
- Giai đoạn 3 (trường ĐH)
Kiểm tra xem có đủ ĐK du học thông qua hồ sơ, ngôn ngữ, phỏng vấn
- Giai đoạn 4 (trường ĐH)
c. Thời gian tuyển chọn
- Thông báo học bổng và nhận hồ sơ (Sejong): 11/11/2019 – 13/12/2019
- Kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn (Sejong): 16/12/2019 – 24/12/2019
- Giới thiệu học sinh đến các trường (Sejong): 26/12/2019 – 06/01/2020
- Các trường đánh giá hồ sơ
+ Thông báo đánh giá hồ sơ
+ Phỏng vấn
+ Thông báo học sinh nhận học bổng

 

Comment