THÔNG BÁO KỲ THI TOPIK LẦN 72

THÔNG TIN VỀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK LẦN THỨ 72 TẠI VIỆT NAM 

1. Lịch thi: từ 09h40 - 16h20 ngày 18/10/2020 

2. Địa điểm: trường Hàn Quốc Hà Nội

3. Đăng ký dự thi: 

- Thời gian đăng ký: từ 09h00 ngày 06/07/2020 đến 16h00 ngày 22/07/2020

- Phương pháp đăng ký: Đăng ký online từ 09h00 ngày 06/07/2020 tại trang web: www.topikhanoi.com. Số lượng tối đa cho mỗi trình độ (TOPIK I và TOPIK II) là 1.500 người theo thứ tự đăng ký dự thi. 

- Lệ phí thi: TOPIK I: 250.000đ   - TOPIK II: 350.000đ

 

Comment