THÔNG TIN VỀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK LẦN THỨ 27

THÔNG TIN VỀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK LẦN THỨ 72 TẠI VIỆT NAM 

1. Lịch thi: từ 09h40 - 16h20 ngày 18/10/2020 

2. Địa điểm: trường Hàn Quốc Hà Nội

3. Đăng ký dự thi: 

- Thời gian đăng ký: từ 09h00 ngày 06/07/2020 đến 16h00 ngày 22/07/2020

- Phương pháp đăng ký: Đăng ký online từ 09h00 ngày 06/07/2020 tại trang web: www.topikhanoi.com. Số lượng tối đa cho mỗi trình độ (TOPIK I và TOPIK II) là 1.500 người theo thứ tự đăng ký dự thi. 

- Lệ phí thi: TOPIK I: 250.000đ   - TOPIK II: 350.000đ