Khóa học Tiếng Anh Đặc Biệt

26/02/2018 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Mục tiêu Saem luôn hướng đến xây dựng môi trường học tiếng anh năng động, thú vị...

Xem thêm

Đọc và Viết chuyên sâu

26/02/2018 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Mục tiêu Khóa học được thiết kế dành riêng cho các bạn học sinh trường quốc tế...

Xem thêm

TOEFL iBt and IELTS ( 14-18 tuổi)

26/02/2018 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Mục tiêu Chúng tôi cam kết sau khi kết thúc...

Xem thêm

Tiếng anh thiếu niên (11-14 tuổi)

26/02/2018 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Mục tiêu Khóa học này tập trung giúp các học viên ôn luyện chuẩn bị cho các...

Xem thêm

Tiếng anh thiếu nhi (6-11 tuổi)

26/02/2018 - Đăng bởi: The Saem - 0 bình luận

Mục tiêu Khóa học được thiết kế nhằm giúp các bạn học sinh xây dựng một nền...

Xem thêm