Tiếng anh thiếu niên (11-14 tuổi)

Mục tiêu

Khóa học này tp trung giúp các hc viên ôn luyn chun b cho các kì thi TOEFL Junior, Cambridge KET, PET, phát trin kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hc, nghe cp đ nâng cao.Nh s chun b kĩ lưỡng cho các kì thi TOEFL Junior, Cambridge KET, PET, khóa hc này chính là bước đm vng chc giúp các bn hc sinh đt được s đim cao trong các kì thi TOEFL iBT, Cambridge PET, FCE.

Tại sao nên cho tr tham gia khóa hc này?

  • Được ging dy bi các giáo viên bn ng tâm huyết ,dày dn kinh nghim luyn thi các chng ch TOEFL Junior, IELTS và Cambridge PET, FCE. Chúng tôi cam kết các hc viên s đt được s đim mong mun trong khong thi gian đã n định.
  • Khóa học kết hp s dng nhiu phương pháp hc ti ưu, hc viên được tham gia nhiu chương trình nhm thúc đy kh năng tư duy logic, kh năng sáng to cũng như các kĩ năng đc hiu cn thiết đ chun b ng biến vi nhng biến đi v ngành công nghip sp tới.
  • Các học viên được tham gia đánh giá cht lượng và thông báo kết qu cho cha m đnh kì.
  • Tham gia khóa học này, các hc viên thường xuyên có cơ hi làm các bài kim tra TOEFL Junior, Cambridge PET sát vi đ thi tht nht. Sau mi bài kim tra s có nhng đánh giá đúng v năng lc ca tng hc viên, cũng như s tư vn ca các thy cô đ có được kết qu tt nhất.

Chương trình học

Khoá hc

1

2

3

Kỳ hc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S gi hc

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Giáo trình

 

Master TOEFL Junior

Beginner

Master TOEFL Junior

Intermediate

Master TOEFL Junior

Advanced

CEFR

A2

B1

B2

TOEFL

Junior

600-725

735-840

845+

Cambridge

KET/PET

PET/FCE

PET/FCE*

*Tt c các bn hc sinh đu phi tham gia bài kim tra đu vào đ xác đnh cp đ hc phù hp nht.

 

Comment