TUYỂN SINH CÁC LỚP HỌC SEJONG - KÌ BỔ SUNG (WINTER TERM)

Học viện King Sejong Hà Nội 3 thông báo tuyển sinh các lớp học kì mùa đông như sau:
Đăng ký ngay: https://forms.gle/7y5NLFXcnFwBhKUD7
👉LỚP HỌC SEJONG CƠ BẢN

📍SC1A7 Cấp tốc (lớp dành cho người mới bắt đầu) 
    ☑️Giáo trình: Sejong 1
    ☑️Giáo viên: Việt Nam
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & Sbt: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2,4,5,6 ; 2pm - 5pm (3h/1ss)

📍SC1B1 Cấp tốc 1 (Khai giảng: 16/11/2020 - 25/12/2020)
    ☑️Giáo trình: Sejong 2
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & SBT: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2, thứ 4 & thứ 6; 9am - 12am (3h/1ss)

📍SC1B1 Cấp tốc 2 (Khai giảng: 19/11/2020 - 25/12/2020)
    ☑️Giáo trình: Sejong 2
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & SBT: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2, thứ 6 & thứ 7; 9am - 12am (3h/1ss)

📍 SC2A ( Khai giảng:30/11/2020)
    ☑️Giáo trình: Sejong 3
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & SBT: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6; 8h30 - 11h30 (3h/1ss)

📍 SC2B ( Khai giảng:30/11/2020)
    ☑️Giáo trình: Sejong 4
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & SBT: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6; 2pm - 5pm (3h/1ss)

📍 SC1A ( Khai giảng: 04/01/2021)
    ☑️Giáo trình: Sejong 1
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & SBT: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6; 2pm - 5pm (3h/1ss)


📍SC1B7  (Khai giảng: 04/01/2021)
    ☑️Giáo trình: Sejong 2
    ☑️Giáo viên: Việt Nam
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & SBT: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6; 2pm - 5pm (3h/1ss)

📍SC2A3  (Khai giảng: 04/01/2021)
    ☑️Giáo trình: Sejong 3
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình & SBT: 250.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6; 2pm - 5pm (3h/1ss)

📍SC2B3  (Khai giảng: 04/01/2021)
    ☑️Giáo trình: Sejong 4
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 54h
    ☑️Học phí: 2.500.000 VNĐ - Giáo trình: 200.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6; 2pm - 5pm (3h/1ss)

👉LỚP HỌC BỔ SUNG
📍Conversation 1 (Khai giảng: 14/12/2020 - 25/01/2021)
    ☑️Giáo trình: Conversation 1 - Trình độ: Hoàn thành Sơ cấp 1B, SC2A
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 20h
    ☑️Học phí: 1.700.000 VNĐ - Giáo trình: 200.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 2 & thứ 4; 6:30pm - 8pm (1.5h/1ss)

📍Conversation 2 (Khai giảng: 15/12/2020 - 26/01/2021)
    ☑️Giáo trình: Conversation 2- Trình độ: Hoàn thành Sơ cấp 2B, TC1A
    ☑️Giáo viên: Hàn Quốc
    ☑️Số giờ học: 20h
    ☑️Học phí: 1.700.000 VNĐ - Giáo trình: 200.000 VNĐ
    ☑️Thời gian: Thứ 3 & thứ 5; 6:30pm - 8pm (1.5h/1ss)

-------------------
Mọi chi tiết xin liên hệ Học Viện King Sejong Hanoi 3
🏤 The Saem Education Center, tầng 5, tòa B Keangnam, Phạm Hùng, Hà Nội
📞 Hotline: 0936 251 250
📧 Email: sejonghn3@gmail.com
🌐 Website: thesaem.edu.vn