TUYỂN SINH LỚP TIẾNG HÀN KHÓA II-2020

Trung tâm Hàn Ngữ Sejong Hà Nội 3 thông báo tuyển sinh khóa 2 năm 2020 các lớp tiếng Hàn như sau:

1. Lớp Sơ Cấp

Học phí: 2.500.000 vnđ
Số giờ học: 54h
Giáo viên: 100% giáo viên Hàn Quốc hoặc 100% giáo viên Việt Nam
Sách giáo trình & Sách bài tập: 250.000 vnđ

2. Các lớp trung cấp
Học phí: 3.000.000 vnđ
Số giờ học: 60h
Giáo viên: 100% giáo viên Hàn Quốc
Sách giáo trình: 200.000 vnđ

3. Các lớp bổ sung

Lớp Business: Số giờ học 48h, học phí 3.000.000đ, sách giáo trình: 200.000đ

Lớp TOPIK II (3-4): Số giờ học 32h, học phí 3.000.000đ, bao gồm sách

LỊCH KHAI GIẢNG